Risma Systems tilbyder ISMS complianceløsning samt software til arbejdspladsvurderinger

Risma Systems tilbyder ISMS complianceløsning samt software til arbejdspladsvurderinger

Risma Systems udvikler compliancesoftware til ISMS, GDPR, AML, OHS og meget mere. Læs bl.a. om deres software til arbejdspladsvurderinger her.

ISMS complianceløsning

Risma Systems er en dansk softwarevirksomhed, som udvikler compliancesoftware til virksomheder inden for en lang række områder. Deres stærke samarbejde med videnspartnere så som specialiserede jurister og deres letoverskuelige og brugervenlige software gør det let for virksomheder at styrke deres indsatser inden for forskellige complianceområder, selvom de ikke har indgående kendskab til den omfattende lovgivning. På bl.a. ISMS området har de en super GRC-platform, som kan håndtere alle daglige opgaver forbundet med governance- risk og compliance og som hjælper jer med informationssikkerheden. Deres ISMS complianceløsning giver jer et forretningsoverblik, øget effektivitet, konkurrencefordele, SoA dokumentation og minimerer jeres risici. Der er meget kompliceret lovgivning på området, men med en god ISMS compliancesoftware får i samlet jeres indsats et sted, hvor i har overblikket og kan koordinere og dokumentere jeres indsats. Både internt og fra eksterne interesser er der et stigende pres om informationssikkerhed, og det er noget som alle virksomheder skal forholde sig til.

Arbejdspladsvurderinger

Risma Systems kan også hjælpe jer med at forbedre arbejdsmiljøet i jeres virksomhed med deres software til arbejdspladsvurderinger. Deres APV-compliance giver jer overblikket til let at kunne identificere problemstillinger i jeres arbejdsmiljø ved løbende arbejdspladsvurderinger og udarbejde målrettede handlingsplaner. På den måde kan i træffe i beslutninger på et oplyst grundlag og udarbejde handlingsplaner for at skabe et bedre arbejdsmiljø, som både tjener til medarbejdernes bedste, men også til virksomhedens produktivitet. Deres arbejdspladsvurderinger giver et super redskab til at analysere og forstå data til at forbedre miljøet på arbejdspladsen. Det er et givende software, som giver mange muligheder og der er god grund til at styrke indsatsen på netop dette område, for det er givende for både ledelse og medarbejdere. På rismasystems.com kan du læse meget mere om deres forskellige software til compliance inden for mange områder, bl.a. ISMS, GDPR, AML, ABC, APV, IP og meget mere.

Comments are closed.