Sagførerne hjælper dig med at arrangere syn og skøn i sager om byggesjusk

Sagførerne hjælper dig med at arrangere syn og skøn i sager om byggesjusk

Uanset hvor godt man forbereder sig inden en renovation, en ombygning eller nybyg, så kan man risikere at det ender med en sag om fejl og mangler eller byggesjusk. I så fald bør du få hjælp af en advokat, som er specialiseret i byggesager, til at sikre, at du får rejst de rette krav. Advokatfirmaet Sagførerne er et godt sted at søge hjælp. De er specialiserede i jura om fast ejendom og fører hvert år et stort antal sager over hele Danmark angående byggesjusk og fejl og mangler ved byggeri.

Afgør entreprisesager med syn og skøn

I sager om byggesjusk er det sjældent, at parterne er enige om, om hvorvidt der overhovedet er tale om fejl og mangler. Og selv hvis der er enighed herom, kan der være uenighed om, hvem der bærer ansvaret, hvor store problemerne er, og hvordan de bør udbedres. Derfor benytter man i mange tilfælde syn og skøn til at få en uafhængig vurdering af sagen. Ved syn og skøn får man en uafhængig fagmand – eksempelvis en byggesagkyndig – til at vurdere forholdene, som parterne er uenige om.

Syn og skøn kan bruges, enten før der anlægges en retssag eller som et led i en retssag. Uanset hvornår der afholdes syn og skøn, vil resultatet ofte få stor betydning for sagens udfald. Det vil nemlig være ganske svært for en håndværker at påstå, at hans arbejde er fejlfrit, hvis syn og skøn viser, at arbejdet ikke er lavet håndværksmæssigt korrekt.

For at få det rette ud af et syn og skøn, bør du få din advokat til stå for at arrangere og repræsentere dig ved skønsforretningen. Det er nemlig vigtigt, at det hele sker efter bogen, og der stilles de rette spørgsmål til at kaste lys over sagen. Advokaterne hos Sagførerne er eksperter i syn og skøn og kan hjælpe dig til at få løst uenighederne på den optimale måde. Ofte vil advokaten på baggrund af et veltilrettelagt syn og skøn, kunne hjælpe dig til at få et forlig på plads, der sparer dig for en lang og dyr retssag.

En god samarbejdspartner ved byggesjusk

I sager om fejl og mangler eller byggesjusk er det altid en fordel af have en dygtig advokat, som tilmed har kendskab til byggetekniske termer, ved sin side. Skønsmanden forholder sig nemlig kun til de spørgsmål, han stilles af parterne. For at kunne stille de rette spørgsmål kan en kombination af juridisk indsigt og byggeteknisk erfaring være uvurderlig. På baggrund af denne er advokaten også i stand til at vejlede dig i sagens videre forløb. Den optimale rådgivning i sager om byggesjusk kræver nemlig, at advokaten både forstår de juridiske regler på området og de byggefaglige forhold, så han kan give det nødvendige modspil til håndværkerne og præsentere sagen korrekt i en eventuel retssag.

Hvis du står i en byggesag, hvor du oplever problemer med byggesjusk, kan du med fordel klikke ind på Sagførernes hjemmeside på www.sagfoererne.com. Her kan du læse meget mere om dine muligheder, hvis du oplever problemer med byggesjusk. Du finder også en masse nyttig information, der kan hjælpe dig med at vurdere, om du har en sag.

Comments are closed.