2BM tilbyder bl.a. IT-løsningerne 2BM GDPR Suite til SAP og 2BM Subject Access Report

2BM tilbyder bl.a. IT-løsningerne 2BM GDPR Suite til SAP og 2BM Subject Access Report

GDPR kan være vanskeligt at leve op til for virksomheder og enormt ressourcekrævende. 2BM byder på en lang række af IT-løsninger, herunder 2BM GDPR Suite til SAP og 2BM Subject Access Report, der med fordel kan implementeres i virksomheden for at efterleve GDPR-kravene.

2BM

2BM GDPR Suite til SAP er en smart løsning

Siden midten af 2018, har alle virksomheder, der opererer i Europa, skullet efterleve den såkaldte GDPR-lovgivning, der står for General Data Protection Regulation. I har med stor sandsynlighed allerede stiftet bekendtskab med den nye lovgivning, der kort sagt har til formål at beskytte personlige data. Et utal af virksomheder, på kryds og tværs af landegrænser, har skullet imødekomme nye og store krav hvad angår behandling af personlige data og det kan være et yderst omfattende arbejde. Udover at have til formål at beskytte kundernes personlige data, omfatter den nye GDPR-lovgivning også medarbejderdata. Konsulenthuset 2BM, står klar til at hjælpe jeres virksomhed med at efterleve de nye persondatakrav med deres værktøjssæt, 2BM GDPR Suite til SAP. 2BM GDPR Suite til SAP består af en række forskellige værktøjer, der hver især kan komme din virksomhed til stor gavn, når I skal behandle medarbejderdata. Herunder 2BM Data Discovery, der hjælper jer med at lokalisere dataene i SAP-systemet, 2BM Employee Deletion, der sikrer at medarbejderdata slettes, hvis virksomheden ikke har et juridisk grundlag for at opbevare dem, samt mange andre værktøjer og nyttige features. Kontakt 2BM eller læs mere på deres hjemmeside, for at høre mere om 2BM GDPR Suite til SAP.

2BM Subject Access Report

I forbindelse med den relativt nye GDPR-lovgivning, har I som virksomhed også pligt til at levere en rapport med de personlige data I som virksomhed opbevarer om enkeltpersoner, til den undertegnede. I de fleste tilfælde, ligger al data digitalt, men det ligger ofte spredt og kan derfor være kompliceret at indsamle. 2BM Subject Access Report hjælper jer med hurtigt og effektivt at oprette en rapport for persondataene i jeres SAP-system. Ved at implementere 2BM Subject Access Report-værktøjet, kan I således hurtigt oprette en rapport til personen, der betyder at I sparer en helt masse dyrebare ressourcer og samtidig fremstår som en virksomhed med en høj grad af professionalisme, der prioriterer datasikkerhed højt. 2BM Subject Access Report er nemt at implementere i et SAP-system og 2BM står som den eneste United VARs-partner i Danmark, klar til at hjælpe jer med at få styr på personlige data.

2BM står klar til at hjælpe jer med at udnytte teknologiens mange muligheder til jeres fordel.

Comments are closed.