Mere miljøhensyn med svanemærket vinduespolering

Mere miljøhensyn med svanemærket vinduespolering

I 2017 blev det muligt at bliver certificeret med Svanemærket inden for vinduespolering ved at leve op til en række skærpede krav fra Miljømærkning Danmark. Et svanemærke til vinduespolering er – ud over miljøhensynet – også til stor gavn for virksomheder, som nu let og overskueligt kan gøre en større indsats for klima og miljø ved at kigge efter svanemærket, når der skal bestilles vinduespolering.

Overskuelighed for kunder

Mange virksomheder efterspørger i dag både ydelser inden for erhvervsrengøring og -vinduespolering, og netop derfor valgte Miljømærkning Danmark også at inkludere vinduespolering i deres certificering med Svanemærket. Et miljømærke som dette gør det langt lettere og mere overskueligt for virksomheder at vælge miljøvenlig vinduespolering og rengøring til, da Svanemærket kan bruges til at guide virksomheder i deres arbejde med miljøforbedringer. Med svanemærket kommer der også en tydelig transparens, fordi kravene til dette miljømærke er klare og entydige. Derfor har man som virksomhed også et gennemskueligt overblik over, hvad man kan forvente af sin rengøringsservice og ikke mindst vinduespolering i forhold til bl.a. det klimamæssige hensyn.

I takt med at mange virksomheder i dag stiller krav til sig selv om at udvise et større miljøhensyn i den daglige drift, kan vinduespolering med Svanemærket være en måde hvorpå virksomheder ganske let kan tage endnu et skridt i den rigtige retning – de skal blot kigge efter svanemærket, når de bestiller deres vinduespolering.

Strenge krav til miljøbelastningen

Svanemærket er i forvejen en garanti for, at der i rengøringen anvendes et lavt niveau af rengørings- og vaskemidler. Målet med Svanemærket er at holde forbruget af unødvendige kemikalier så langt nede som muligt, og derfor er det med dette mærke heller ikke tilladt at bruge rengøringsmidler, der er klassificeret som miljøfarlige, ligesom brændstofforbrug også er en faktor i Svanemærket.

Med de nye kriterier, som også kan anvendes på vinduespolering, strammes kravene til miljøbelastningen yderligere – især i forhold til kemikalieforbrug. Mærket giver således virksomheder en vished om, at de services, som de køber inden for erhvervsrengøring og vinduespolering, forsøger at minimere miljøbelastningen fra kemikalier så meget som muligt.

Til gavn for både miljø og kunder

De skrappe miljøkrav til vinduespolering og selvfølgelig rengøringen generelt, som følger med Svanemærket, har ud over det store miljøhensyn også store fordele for slutresultatet af rengøringen. Svanemærket stiller nemlig også krav om, at medarbejdere skal være oplært i rengøringsmetoder, og at rengøringsvirksomheden skal have et kvalitetssystem på plads, som skal sikre en høj rengøringskvalitet. I og med at vinduespolering nu også kan tildeles Svanemærket, giver det også virksomheden en garanti for, at man får en service i høj kvalitet – både for virksomhed og miljø.

Ud over at Svanemærket vinduespolering er til gavn for både miljø og virksomheder, der køber denne service, så har det også en værdi for rengøringsvirksomhederne selv. Ved at kunne tilbyde vinduespolering, der garanterer et højere niveau af miljøhensyn, kan rengøringsvirksomheder efterkomme en efterspørgsel ude hos kunderne og samtidig opnå en blåstempling af deres egen indsats i forhold miljøforbedringer og arbejdsmiljø. Derudover kan rengøringsvirksomheder ved hjælp af Svanemærket gør en målrettet indsats for at skabe tilfredse kunder, da netop miljø og arbejdsmiljø fylder mere i virksomheders bevidsthed, som dermed øger efterspørgslen efter klimavenlige initiativer hos virksomhederne rundt omkring i Danmark.

Mange virksomheder tilslutter sig svanemærket

Den svanemærkede vinduespolering kan i dag fås hos flere rengøringsvirksomheder. Anders Andersens Rengøring gjorde sig dog bemærket ved at være den første virksomhed i Danmark og Norden til at levere vinduespolering certificeret med Svanemærket. Dette rengøringsfirma fik tildelt sin svanemærkelicens kun få måneder efter at det blev muligt at få svanemærket for vinduespolering, hvilket man i Miljømærkning Danmark var ganske begejstrede for. Hos Miljømærkning Danmark anser man nemlig dette som et udtryk for, at der er en efterspørgsel på vinduespolering, der tydeligt kommunikerer et miljøhensyn.

Comments are closed.